Iată că am ajuns la finalul lui 2017. Nu mai dezbat, nu mai critic, nu mai ironizez, nu mai predau, nu mai arăt decît puțin. Încerc să mi scriu cum mi-aș scrie mie. Atunci cînd stau de vorbă cu mine nu mă mint. Voi puteți alege să mă credeți sau nu. E alegerea voastră. Nu răspund pentru ceea ce cuvintele și frazele mele pot naște în voi.

So here we are at the end of 2017. I’m done with debating, criticising, chaffing, teaching, I’m done with showing anything else but just a little bit. I’m trying to write this down just as if I’d be writing to myself. When I talk to myself I don’t lie to myself. You can either believe me or not. It’s up to you. I’m not responsible for what my words and phrases can awaken in you.

Vila Domergue, Cannes

Pot spune doar că anul care stă pe cale să treacă nu a fost unul ușor dar nu l-aș schimba pe un alt an. Dacă anul trecut am avut prezentarea cu Urban Ladies, anul acesta, am ales să nu fac nici o colecție, deși mi-am dorit. Nu a fost timp. Iar eu nu sunt genul căreia îi place să facă lucrurile sub presiune. Am amînat prezentarea pentru mai, anul viitor și sper să îmi iasă. Asta în ceea ce privește crearea unei colecții unde să nu mă simt îngrădită  în nici un fel de expectanțele publicului sau ale clientelor. Trebuie să pot face cumva să am acest debușeu.

I can only say that the year that is close to the end hasn’t been an easy one, but I wouldn’t change it for anything in the world. While last year I had the Urban Ladies fashion show, this year I chose to create no collection, even though I wanted to. I didn’t hav time to. And I’m not the kind of person who likes to work under pressure. I postponed the fashion show to May 2018 and I hope I’m gonna make it. I hope to succeed in creating a line without being limited in any way by the public’s or clients’ expectances. I have to work somehow so that I can find my professional freedom in a passionate way.

Cannes, Boulevarde de la Croisette

În schimb. am intrat pe o cărare care mă pasionează foarte tare și mi mobilizează obsesia pentru detaliu cum este cea a studiului costumelor. Am intrat, relativ, ușor, cu pasiune și determinare și merg pe drumul acesta. Aleg să merg pe drumurile unde nu apar piedici cauzate de  eventuale compromisuri pe care se presupune că ar trebui să le fac, în scopul obținerii unor rezultate. E mai greu, mai anevoios dar se poate. Aleg să plătesc din resurse proprii, deocamdată, orice demers care mă conduce spre ceea ce mă pasionează.

On the other hand, I’m pursuing a new path which makes me really passionate and sets on my obsession for details, such as studying costumes. I started walking on this path relatively easy, with passion and determination and I am determined to keep up with the good work. I choose paths without obstacles caused by eventual compromises which I’m supposed to make in order to get results. It’s more difficult, but it’s doable. For now, I choose to pay from my own financial resources for any steps or demarches that leads me to what I’m passionate about.

Door fragment, Cannes

Cannes, detaliul unei porți

În seara aceasta am primit un feed- back total dezinteresat, care m- a umplut de bucurie. Era un mesaj frumos, de la un om pe care, încă, nu îl cunosc și care- mi aprecia munca. S-ar putea să vă dea prost în urechi ceea ce spun acum, dar nu are de-a face cu structura mea obișnuită. Nu- mi place să fiu lăudată și mă simt prost la aprecieri prea entuziaste. Asta nu are deloc legătură cu faptul că aleg să promovez mereu ceea ce fac. Cred în meseria mea și în ceea ce am acumulat odată cu anii. Nu știu și nu mă pricep la multe, dar la cîteva lucruri,  îmi place să cred că mă pricep și o afirm.

Tonight I received a fully selfless feedback that filled me with joy. It was a beautiful message from a person whom I don’t know and who appreciates my work. What I’m telling you now might sound inappropriate, but is very unlike my usual self. I don’t enjoy being praised and I even feel bad when hearing too enthusiastic praises. This has absolutely nothing to do with the fact that I always choose to promote what I do. I do believe in my job and in what I have accumulated over the years. I don’t believe I’m good at many things, but there are aspects in which I like to believe I’m proficient and I state it as it is.

London, Picaddily Circus

Asta, în ceea ce privește meseria. În ceea ce privesc părțile invizibile din noi, și care trebuie să rămînă așa, am progresat mult în exprimarea fără echivoc a individualității chiar în detrimentul separării sau renunțării la situații care, consideram eu, că nu mă încarcă pozitiv, atît din punct de vedere profesional cît și relațional. Voi continua să mă dezic de orice formă de exprimare a negativității cu tot ce include ea.  Asta nu înseamnă că am trecut prin situații ca gîsca prin apă și că nu am rămas cu urme.  Promit să le rezolv încet și pe acelea.

This, with regard to my professional life and carrier. As regards our invisible dimensions that must stay this way, I have made great progresses in expressing unambiguously my individuality, even in spite of breaking up or letting go of situations that wouldn’t give me positive vibes, both professionally and from a relationships point of view. I will keep on rejecting any form of negativity, including everything it implies. This doesn’t mean I have walked through life in a smooth way and that I didn’t get any scars on the road. I will keep my promise and I will solve those too.

Apus de soare, Elveția /Sunset, Switzerland

Cred că mai mult decît orice, oricare din noi, toți avem nevoie de autenticitate. Autenticitatea este conformitatea minții cu sufletul și corpul. Vă rog să vă gîndiți doar la cît de scindați suntem cu toții și cum nu ne-o recunoaștem. Cel mai mult are de suferit corpul emoțional căci celelalte două sunt prioritare pentru toți.  Aici trebuie să precizez că mi-au fost de mare ajutor întîlnirile săptămînale organizate de Cristian Erdei medic și psihoterapeut, seminarii foarte interesante din care toată lumea are de învățat. Mi-a ajutat sportul practicat regulat și momentele de singurătate constructivă închegată după puterile mele pe tehnica meditației.

More than anything in the world, I believe that each and every one of us need authenticity. Authenticity means concordance of the mind with our soul and body. Please try to think how splintered we all are and how we keep on denying it to ourselves. The emotional part is the one that suffers the most because the other two represent priorities for all of us. I should mention that I have been truly helped by the weekly meetings organized by dr. and psychotherapist Cristian Erdei, who held very interesting seminaries where everybody could learn something. I’ve been truly helped by practicing sports regularly and also my constructive moments of isolation shaped in meditation technique.

Marea în Antibes/The Sea-in Antibes

Mi-ar fi plăcut să călătoresc mai mult și mi-ar fi plăcut să predau. Anul acesta am fost mai mult, eu, elev. Nu cred că am uitat pe cei dragi sau cel puțin m-am străduit.  Am fost ajutată de unii dintre ei să găsesc rezolvări pentru situații ce păreau pe moment fără ieșire.

I would have liked to travel more and I would have absolutely loved to teach. This year I’ve been more of a student myself. I don’t believe I’ve forgot my loved ones or at least I tried not to. I’ve been helped by some of them to find solutions to situations that seemed unmanageable at the moment.

V&A, Londra / Inside V&A, London

A fost un an greu de tot dar bun, cumva, într-un sens ciudat. Mulțumesc pentru tot, tuturor și

La mulți ani!

Imaginile postate sunt din călătoriile mele de anul acesta. Sinonimul perfect pentru călătoriile interioare.

It’s been a rough year, but still a good one, in an odd way. Thank you for everything to everyone and

A Happy New Year!

The images I posted are from this year’s travels. The perfect synonym for my inner travels.

Pe străzile Londrei / Walking through London