It’s the season-reason to be jolly! Încep postarea dedicată Crăciunului, exact cu această idee care transpare, atît din textele colindelor cît și din atmosfera de veselie, ce se creează, de cele mai multe ori, artificial, în zilele noastre.  Ideea de bază este exact aceasta- a bucuriei. Iar postarea de față nu vrea să facă un deserviciu obiceiului sărbătoririi Crăciunului, ci dorește să ofere o perspectivă detașată, amuzantă, și pe cît posibil, obiectivă asupra a ceea ce a fost această sărbătoare și ce a devenit ea în timpul prezent.

I’d like to start the Christmas blog post with this specific idea that comes out, both from carols’ lyrics, but also from the jolly atmosphere that is very often artificially created nowadays. The basic idea is: the idea of joy. And the blog post at hand doesn’t have the purpose of mocking the Christmas holiday, but to put light upon a detached, funny and as objective as possible perspective upon what this holiday was and what it has become nowadays

Winter time

Winter time

Sărbătorirea Crăciunului ( Nașterea lui Cristos, pentru creștini)  în pragul iernii este  creația  conducătorilor creștini  de demult, ce dorea să schimbe semnificația vechilor Saturnalii (sărbătoarea lui Saturn ce marchează, odată cu solstițiul de iarnă, intrarea în zodia Capricornului și debutul iernii). După ce predominanța creștină a devenit evidentă, nu se mai doreau vechile obiceiuri, considerate destul de deșănțate, promovate de tradiția păgînă și s-a ajuns ca ziua de 25 decembrie să fie considerată drept ziua în care s-a născut Mîntuitorul, deși după cercetări, se pare că nașterea sa ar fi avut loc primăvara, explicație plauzibilă și pentru preumblatul păstorilor, ce nu-și găsesc altminteri rostul pe timpul iernii.

Celebrating Christmas (the birth of baby Jesus) at the beginning of winter has been the creation of Christian rulers long ago, in order to replace the old Saturnalia (the feast of Saturn, marking Capricorn’s debut into winter, along with the winter solstice). Once the Christian predominance became obvious, the old habits promoted by pagans were considered to be quite indecent and, as a result, the 25th of December came to be considered the day when Jesus Christ the Savior was born, even if, according to research, his birth apparently took place in springtime. This would be a plausible explanation for the pastors’ wondering,

which would not be possible during winter.

Saturnalia photo by Matt Chesterton/ Flickr

Saturnalia photo by Matt Chesterton/ Flickr

Modern Saturnalia, or it's Christmas time?

Saturnalia modernă- sau Crăciunul?

Odată cu sărbătoarea lui Saturn în tradiția păgînă, s-a mai asociat și celebrarea zeului Soarelui, Mithra care era, la romani zeul-copil născut dintr-o piatră, asocierea cu  pruncul Isus,  fiind relativ simplu de făcut, iar Juvenaliile, altă sărbătoare romană, erau ținute tot în această perioadă. Germenii plantați de tradiția păgînă erau extrem de folositori și ideilor creștinismului care găsea fascinantă această tradiție a celebrării. La origine, ideea colindătorilor era una mult mai prozaică și vulgară, întrucît participanții se plimbau goi-pușcă în timpul sărbătorilor cîntînd în gura mare pe străzi.

Alongside Saturn feast, the celebration of the Sun God, Mithra – who was the child god born from a rock in the Roman tradition – is associated with the pagan tradition. The association with baby Jesus is relatively easy to make. Meanwhile, Iuvenalii, another Roman holiday, were celebrated during the same period. The germs planted in the pagan tradition were extremely useful for Christians as well, who found this way of celebrating fascinating. The origin of caroling was more prosaic and vulgar than traditional due to the fact that the followers were used to walking buck-naked during holidays while they were singing out loud on the streets.

Mithra, Sol Invictus, The God of the Sun

Mithra, Sol Invictus, Zeul Soarelui

La fel ca în edificiile prestigioase ale Romei, unde pe temple vechi antice au fost ridicate bisericile creștine, peste vechile sărbători s-au suprapus noile semnificații ale civilizației creștine. Dacă ne uităm și în curțile altor popoare europene vom vedea că popoarele nordice și germanice s-au inspirat din vechile lor legende, ce-l aveau ca protagonist pe zeul Odin, cel înfricoșător ce se plimba noaptea într-un car pe cer, urmărindu-și supușii să vadă care merită să prospere și care să piară- un substitut perfect pentru imaginea lui Mos Crăciun de azi, îmblînzit și aducător de daruri, figură combinată și cu profilul Sfîntului Nicolae cel secret și generos.

Just as Rome’s prestigious buildings, where churches were built upon ancient temples, the new meanings of Christian civilization took the place of old traditions and holidays. If we take a look at other European nations, we shall see that the Northern and Germanic peoples have been inspired by their old legends that had Odin the Terrible as protagonist. Odin would wonder across the sky at night in a wagon, looking at his subjects to see which of them deserved to prosper and which deserved to die – a perfect substitute of nowadays Santa Claus, who is mild and brings gifts and is a character combined with the person of secret and generous St. Nicholas.

Odin, the frightening God

Odin, zeul cel înfricoșător

Din punct de vedere al ofertei pe care ne-o dă Crăciunul avem niște etape distincte care sunt decorarea și celebrarea în jurul bradului, oferirea de cadouri și masa în familie.  Ceea ce pare astăzi de-un firesc căruia nu mai suntem curioși să-i găsim explicații, are niște rădăcini foarte exacte tot în vechile obiceiuri. Bradul de Crăciun este un obicei practicat din sec. XVII în Germania, derivat din  tradiția decorării  cu verdeață a interioarelor pe timpul iernii,  tot în vremurile de demult, iar în funcție de identitatea fiecărei nații lucrurile pot fi ușor diferite.

As to what Christmas offers , there are different stages such as decorating, celebrating around the Christmas tree, sharing gifts and having Christmas dinner together. Even if it nowadays it seems that this way of celebrating is an ordinary one and people take it as it is, the tradition has its origins in the antique or medieval folklore. The Christmas tree is a traditional way of celebrating practised by Germans from the 17th century. It is derived from the decorating rooms with greenery practice during winter time. However, every nation has its identity which generates traditions.

The Christmas Tree, a well-known symbol for the Holidays

Bradul, simbol prin excelență al Crăciunului

Un alt aspect interesant este cel al luminării excesive din această perioadă, acum cu sute și mii de beculețe colorate și sclipitoare, altă dată cu lumînări. Cînd ziua scade excesiv și noaptea crește ce ne rămîne de făcut? Lumina ca simbolistică duce cu gîndul spre spiritualitate, iluminare, claritate. Care timp mai potrivit, altul decît cel al Crăciunului?

Another interesting aspect is that people nowadays have converted the tradition of candle lights into something rather extravagant than traditional, using hundreds and thousands of colourful and shining lights. What do we have to do when the day becomes shorter and the night longer? As a symbol, light means spirituality, enlightenment and clarity. Which time of the year is more suitable than Christmas?

Oferirea de daruri se făcea și pe vremea romanilor ca tribut adus zeilor, dar s-a potrivit de minune cu legenda magilor ce oferă daruri pruncului Isus aflat în iesle și cu generozitatea Sfîntului Nicolae. Moș Crăciun alias Father Christmas, Pere Noel, Cristkind sau Kris Kringle a fost însărcinat, prin combinarea mai multor surse, să aducă cadourile, în principal, copiilor. Datorită  reginei Victoria, ce obișnuia să ofere daruri în mod public, atît soțului său, prințul Albert, cît și copiilor săi, la jumătatea sec. XIX, obiceiul s-a răspîndit  exponențial pînă la nebunia consumeristă a zilelor noastre.

at Macy's before Christmas

la Macy’ s înainte de Crăciun

Offering presents is a Roman tradition of celebrating gods, but it is also associated with the legend of the biblical Magi who offered gifts to baby Jesus who was born in a manger or with the generosity of St. Nicholas. According to multiple sources, Santa Claus alias Father Christmas, Pere Noel, Criskind or Kris Kringle is required to offer children presents. Thanks to Queen Victoria, who used to offer gifts in public to both her husband, Prince Albert and her children, in the middle of the 19th century the tradition has exponentially spread, drawing to the modern consumerism.

Bringing the Chrismas tree to Rockfeller Center

Aducerea bradului la Rockfeller Center

Astăzi sărbătoarea pare să nu mai aibă nici un fel de legătură cu nici una dintre semnificațiile multiple inițiale, și cel mai puțin cu sărbătorirea Nașterii Mîntuitorului. Există acest preview al sărbătorii în care ne trezim ”plantați” încă de la jumătatea lunii noiembrie, care coincide și cu intrarea în Postul Crăciunului, deci dacă tot e să intrăm în post, măcar să știm de ce. Ne este reamintit la fiecare pas prin reclame care ne promit Crăciunuri calde, îmbietoare, satisfăcătoare, de vis, alături de cei dragi, prin colindele ce răsună de peste tot și oriunde înainte de vreme, că urmează să sărbătorim ceva măreț. Anticiparea excesivă face deziluzia să fie mult mai mare  și accentuată, căci orice minune nu ține mai mult de trei zile, după cum știm.

A happy and thriving family in front of the Christmas Tree

O familie împlinită și prosperă în fața bradului

Nowadays, Christmas seems to have no connection with its primary significance, especially with celebrating the birth of Jesus. Getting ready for Christmas holiday begins in mid-November at the start of Nativity Fast. We are reminded of the greatness of this holiday at every step by advertisements which promote an affectionate, inviting and satisfying holiday with our loved ones, having as background carols that echo everywhere way before their time. The excessive anticipation accentuates the disillusionment because, as we know, no miracle lasts for more than three days.

Everybody with it' s own holiday

Fiecare cu sărbătoarea sa

Proporția este nefirească, căci noi ne pregătim 45 de zile pentru trei zile de celebrare,  iar de aici, inconștient, apare dorința de showing-off care descarcă, cumva, insatisfacția miracolului netrăit. Cumva, toată lumea așteaptă ca sărbătoarea Crăciunului să-i aducă compensație pentru toate etapele neconsumate de peste an, iar asta, evident, nu se întîmplă.

The proportion is at least weird since we prepare for 45 days for only three days of holiday and starting from here the wish of showing-off appears unwittingly. So the show-off blows off steam the dissatisfaction of the unexperienced miracle. Somehow, everyone is expecting Christmas to bring compensation for all of the unconsumed steps they tried to take along the year. And it’s obvious that this isn’t possible.

West and Kardashian family with their children

”celebra” familie West and Kardashian, cu progeniturile

Ce să facem? Noi așteptăm magia promisă de alții. ”It’ s the season to be jolly” a ajuns să sune a clișeu și cu greu găsești autenticitatea bucuriei în lipsa de măsură, ca odinioară sclavii și liberții romani ce se amestecau în petreceri unde nu mai conta originea socială.

So what can we do? We are expecting the magic promised by others. “It’s the season to be jolly” came to sound like such a cliché and it’s harder and harder to find authentic joy when reservation is missing, just like back in the days slaves and Roman freedmen would join parties where social origin wouldn’t matter.

It' s the season/reason to be jolly

It’ s the season/reason to be jolly

Pentru că eu ador semnificațiile de dincolo de imagini, ce nu sunt lizibile decît cu un minimum de efort, am ales printre picături, să postez imagini ce încearcă să ilustreze miracolul fericirii trăit lîngă bradul de Crăciun, de fiecare și postat ca manieră de amăgire continuă prin oglinda ochilor celorlalți, în care ostentația funcționează ca terapie .

Since I do love the deeper significance beyond pictures, significance that can be perceived with a minimal effort, I also chose to post here and there a few photos that try really, really hard to express the miracle of joy experienced next to the Christmas tree by each person and posted as a continuous pretence in the eyes of others, in a world where parade works as a modality of therapy

Cell phones Christmas Party

Cell phones Christmas Party

The Manger , an updated version

O viziune actualizată a ieslei

Chiar vă  doresc un Crăciun fericit!

I really do wish you a Merry Christmas!